Obvestilo o izvajanju 24-urne dežurne službe

Obveščamo vas, da je Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d. o. o. določeno kot edini izvajalec 24-urne dežurno pogrebne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe na območju Mestne občine Maribor, in sicer od 1.3.2022 dalje.

Cena storitve 24-urne dežurne službe znaša 169,00 € na pokojnika brez DDV.

Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, MUV, št. 3/2022 in prične veljati 1. marca 2022.

Obvestilo