Pokopališče Dobrava

Nove javne sanitarije na Dobravi

Zaradi velike frekvence obiskovalcev pokopališča in večletnih pobud občanov so bile zgrajene nove javne sanitarije na avtobusnem obračališču pred pokopališčem Dobrava. Naročnik in investitor je Mestna občina Maribor.

Gre za nove javne sanitarije, katerih čiščenje je prevzelo podjetje Snaga (ki skrbi za vse javne sanitarije v občini).