Dnevi dediščine evropskih pokopališč letos v znamenju okoljske trajnosti

Pogrebno podjetje Maribor predseduje Združenju evropsko pomembnih pokopališč (ASCE), največji in najpomembnejši organizaciji, ki ohranja in predstavlja pokopališča kot pomemben del kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine Evrope. Eden od glavnih mednarodnih projektov, ki se odvija pod okriljem združenja ASCE, so Dnevi dediščine evropskih pokopališč.

Letos dnevi potekajo od 24. maja do 2. junija; teden je posvečen odkrivanju zgodovine, kulture, arhitekture in spominov, ki jih odražajo evropska pokopališča, s čimer želimo dvigniti zavedanje širše javnosti o pomenu pokopališč. Osrednja tema letošnjih dnevov dediščine je trajnostni razvoj in boj proti podnebnim spremembam, kar postavlja v ospredje projekte, namenjene izboljšanju okoljske trajnosti pokopališč. Med ključnimi aktivnostmi bo urejanje zapuščenih grobnih mest; tri vzorčna grobna mesta, ki bodo označena s posebnimi tablicami, bodo zasajena s trajnicami in drugimi rastlinami, odpornejšimi na sušna obdobja. Tovrstne zasaditve polepšajo izgled grobov in pokopališča, obenem pa so enostavne za vzdrževanje in prispevajo k varčevanju z vodo. Poseben poudarek bo na uporabi starih avtohtonih slovenskih rastlin, kar bo pripomoglo k ohranjanju lokalne biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.

Povezovanje ZKGS in ASCE

Letos v projektu sodeluje tudi Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS); to sodelovanje je rezultat povezovanja ZKGS in ASCE ter omogoča izvedbo številnih pomembnih projektov na pokopališčih po vsej Sloveniji, kar prispeva k dvigu zavesti o pomenu evropskih pokopališč v lokalnih okoljih in percepciji, ki jo imajo ljudje o teh prostorih.

Pobudo, da gre za vseslovenski projekt, je podalo prav Pogrebno podjetje Maribor iz Skupine JHMB in direktorica mag. Lidija Pliberšek si želi, da bi ta pobuda pritegnila čim več upravljavcev pokopališč, četudi niso člani ASCE, da bi sledili vzorčnemu modelu kulturnega in trajnostnega razvoja pokopališke dejavnosti.

Napoved aktivnosti v okviru Dnevov dediščine evropskih pokopališč 2024

Vabimo vas, da se nam med 24. majem in 2. junijem pridružite na aktivnostih v sklopu Dnevov dediščine evropskih pokopališč.

  • Pokopališče Dobrava
    Sprehodite se po parku spominov in odkrijte zasaditve medovitih rastlin, ki so neprecenljiva paša za čebele in ostale opraševalce. V njihovi bližini je tudi urbani čebelji panj, s katerim pomagamo graditi bolj medeno prihodnost.
  • Pokopališče Pobrežje
    Na pokopališču Pobrežju bodo izbrani zapuščeni grobovi zasajeni z avtohtonimi slovenskimi medovitimi in trajnimi rastlinami, ki dobro prenašajo sušo in imajo manjšo potrebo po zalivanju. Vzorčna zasaditev grobnih mest je zgled najemnikom grobov in obiskovalcem pokopališč, kako prispevati k trajnostni prihodnosti pokopališča.

V okviru dogodka bo v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Maribor (VGC Maribor) 28. maja med 17.30 in 19. uro v večnamenski dvorani potekala prireditev z okroglo mizo na temo trajnostnega razvoja pogrebnih in pokopaliških dejavnosti z vidika različnih generacij, s poudarkom na mladih. Pred dogodkom bo s strani VGC Maribor izvedena anketa med mlajšo in starejšo populacijo o dojemanju trajnosti v pogrebni dejavnosti, katere izsledki bodo obravnavani na okrogli mizi.

Ob 19. uri bo sledil voden ogled trajnostnih rešitev na pokopališču Pobrežje – trajnostno urejenih vzorčnih grobov, čebelam prijazne pobude – zasajene površine medovitih rastlin in biotska raznovrstnost na pokopališču, predstavitev aplikacije ARtour, vodič po pokopališčih Dobrava in Pobrežje, ki obiskovalce vodi po pomembnejših grobovih in zanimivih točkah na obeh pokopališčih.

Prav tako bo 28. maja v dopoldanskem času izveden kulturni dan za učence OŠ Toneta Čufarja Maribor v dveh skupinah – predstavitev aplikacije ARtour, trajnostnih rešitev na pokopališču in voden ogled po vzorčnih grobnih mestih. Kulturni dnevi za učence se bodo nadaljevali tudi izven dnevov dediščine evropskih pokopališč, vendar še vedno v duhu letošnje okoljske tematike, in sicer v juniju za učence OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

Spremljevalni dogodek projekta bo razstava cvetja in cvetličnih aranžmajev Cvetličarne Aralija na temo trajnosti v času med 27. majem in 1. junijem na platoju pred cvetličarno, ko bomo lahko občudovali trajnostne cvetlične rešitve in pridobili navdihe pri urejanju grobnih mest.

Pokopališča niso le kraji žalovanja in spomina, temveč tudi bogata zakladnica kulturne dediščine in priložnost za trajnostne projekte. Z urejenostjo in parkovno zasaditvijo pokopališča postanejo privlačna za obiskovalce in potencialni učni prostor za trajnostne prakse, kot so ravnanje z odpadki, ponovna uporaba in varčno urejanje okolice,” je poudarila direktorica Pogrebnega podjetje Maribor in predsednica ASCE mag. Lidija Pliberšek.

Skupaj prispevajmo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju kulturne dediščine na pokopališčih.