Aktiviran načrt Civilne zaščite MOM o odvozu in hrambi pokojnikov iz UKC Maribor

Obveščamo vas, da je zaradi povečanega števila okužb, s tem pa povečane umrljivosti, trenutna situacija presegla kapacitete shranjevanja pokojnikov v UKC Maribor.

Aktiviran je načrt Civilne zaščite Mestne občine Maribor, njen poveljnik je izdal Odredbo o izvedbi obveznega odvoza in hrambe pokojnikov v času epidemije COVID 19 v Mestni občini Maribor, št. 181-19/2020-62 z dne 13.11.2020.

Drugi val korona virusa in njegovo hitro širjenje sta povzročila izredne razmere, katerih posledica je veliko število umrlih, v prvi vrsti v bolnišnici. Ob takšni situaciji je nujno potrebno preprečiti, da se ne dogaja kot se je v Italiji, kjer so zaradi nepravočasnega reagiranja ob številnih smrtnih žrtev imeli težave s prepolnimi mrtvašnicami, od koder so pokojnike s kamioni prevažali na nadomestne lokacije.

Mesto je bilo postavljeno pred velik izziv delovanja. A kljub izrednim razmeram stvari zanesljivo tečejo.

Civilna zaščita je takoj odredila izvedbo obveznega odvoza vseh pokojnih iz UKC in njihovo hrambo na nadomestni lokaciji v hladilnih prostorih na pokopališču Dobrava. To nalogo je odgovorno zaupala Pogrebnemu podjetju Maribor, ki je tehnično in tehnološko edino podjetje, ki je sposobno prevzeti tako veliko število pokojnikov.

Pogrebno podjetje Maribor je na izredne razmere pripravljeno. Ima koncesijo za interventne prevoze ter je za tovrstne situacije definirano kot strateško podjetje, ki ima hladilna mesta za hrambo večjega števila pokojnikov, z načrtovanimi postopki in procesi delovanja. Izredne razmere so dejavnik, na katerega mora biti podjetje kot specializirano pogrebno podjetje (ki opravlja pogrebno in pokopališko dejavnost ter upepeljevanje, ki ga opravljata samo dva v Sloveniji) ne samo v času COVID, ampak vselej pripravljeno.

Za primere povečane umrljivosti so opredeljene dodatne ekipe in zadostne kapacitete (prevoz, hramba, pokop). Tako smo ob razglasitvi odredbe nemudoma odreagirali in na kriznem sestanku sprejeli ukrepe načrtov rešitev. Kot rezultat intenzivnih prizadevanj in zavzetosti vseh zaposlenih v oteženih kriznih razmerah opravljamo javno službo 100 odstotno, v skladu s stroko in najvišjimi standardi.

Gotovo vseh dodatnih obremenitev ne bi bilo mogoče brez našega zavzetega dela. Za tem stojijo požrtvovalni ljudje, delo preko rednega delovnega časa ter izjemen občutek za solidarnost in skrb za sočloveka.

Čeprav je naša vloga pogosto skrita očem javnosti, je hkrati ključnega pomena za delovanje države in občine. Še posebej v izrednih razmerah.

Maribor, 20.11.2020

Kontaktna oseba:

mag. Lidija Pliberšek, direktorica

Telefon: 031 538 424