Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor

Prosto delovno mesto: Pogrebnik - upepeljevalec II

*Razpis je potekel.

Datum: 15.4.2019

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: »POGREBNIK-UPEPELJEVALEC II«.

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj nižja poklicna izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije.

Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

 • delo v upepeljevalnici,
 • vodenje pogreba,
 • kontroliranje pokopne jame,
 • izkopavanje in zasip pogrebne jame,
 • nošenje zastave ob pogrebu,
 • nošenje krste ob pogrebu,
 • vzdrževalna dela na pokopališču,
 • vzdrževanje in popravljanje ročnega orodja,
 • izkopavanje umrlih (ekshumiranja),
 • delo s traktorjem in motokultivatorjem,
 • pomoč pri kamnoseških delih.

Oblika zaposlitve

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Postopek prijave

Kandidati so dolžni prijavnici priložiti življenjepis iz katerega so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo:

 • v elektronski obliki na e-naslov: irena.lamut@pp-mb.si ali
 • po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je do vključno 23.04.2019.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica: mag. Lidija Pliberšek


Objavljeno 15.4.2019 na:

 • spletni strani delodajalca in
 • zavodu za zaposlovanje.