Grobnina ali najemnina za grobno mesto

Za grobni prostor je potrebno plačevati najemnino oziroma grobnino, kot je ustreznejši pojem, ki ga uvaja novi Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

Za grobna mesta na pokopališčih Pobrežje in Dobrava se plačilo grobnine izvede na podlagi položnice, ki jo prejmete po pošti enkrat letno, v prvi polovici leta za tekoče leto.

Grobnina, ki jo vsako leto določi in potrdi Mestni svet Mestne občine Maribor, ni nadomestilo za uporabo zemljišča, temveč predstavlja sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, torej dejansko opravljenih del ter nastalih infrastrukturnih in drugih stroškov pri vzdrževanju pokopališč.

Prosimo vas, da nam vsako spremembo naslova ali česarkoli druga, povezanega z najemno pogodbo, pisno sporočite v roku 30 dni od nastale spremembe na elektronski naslov pisarna.pokopalisca@pp-mb.si ali po pošti.  

S pravočasnim obveščanjem spoštujete določila najemne pogodbe, hkrati pa zagotovite, da bodo položnice in morebitna druga obvestila prispela na pravi naslov. Tako lahko položnice poravnate v roku in se izognete morebitnim zapletom.

Če za grobno mesto najemnina ni plačana za obdobje najmanj treh let, smo primorani postopati v skladu z veljavnimi predpisi, kar posledično pomeni odvzem grobnega mesta.