Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor d.d.

O pokopališču za male živali

Idejno zasnovo koncentričnih krogov je Pogrebno podjetje Maribor povzelo po nürnberškem pokopališču za male živali. 

Pokopališče za živali se nahaja na območju vrtnarije Dobrava.

Površina celotne ureditve znašala 463 m2, površina samega pokopališča pa 268 m2. Območje je popolnoma ravno, z zahodne strani ga omejuje gozd z obgozdno cesto, s severne in južne travniki, z jugovzhodne pa se nahajajo gojitvene grede vrtnarije.

Pokopališče sestavljata dva kroga, nameščena drug ob drugem, vzporedno z zahodno mejo parcele. Zunanji obod severnega kroga ima radij 6,80 m, južni je nekoliko manjši, z radijem 6,25 m.

Znotraj vsakega od obeh krogov bodo v treh vrstah koncentrično nameščeni grobovi za živali. Skupna površina obeh krogov bo znašala 374,30 m2.

Grobovi bodo trapezne oblike, širina trapeza bo večja na zunanjem delu kroga. Predvidene so tri dimenzije grobov glede na velikost živali, in sicer bodo tlorisne velikosti:

  • 0,80 x 0,5 (0,40) m;
  • 1,00 x 0,60 (0,50) m ter
  • 1,20 x 0,70 (0,60) m.

Medsebojna bočna razdalja med grobovi bo znašala 10 cm; med posameznimi vrstami pa 1,00 m, kar bo omogočalo hojo in zadrževanje ob grobovih.

Poti na območju pokopališča so urejene v utrjeni tlakovani izvedbi, ter se navezujejo na že obstoječ dostop.